Байланыш

Кыргыз Республикасы,
Ош шаары,
Курманжан датка көч., 209.

Тел: (03222) 2-39-14, 2-49-01

E-mail: oshjan@mail.ru

Веб-редактор: Айсулуу Жыргалбек кызы